Script spam comment bài viết facebook


Bước 1

Truy cập Webtools của H2Co. và chọn tools spam comment facebook

Bước 2

Tại đây các bạn nhập time delay, và số comment, và mỗi comment các bạn để 1 dòng nhé

Chú ý là để delay cao tý nhé, tầm 4000 - 5000 gì đó, chứ không fb block là mình không biết đâu đó 🤔

Sau đó các bạn nhấn Tạo code, sau đó copy đoạn code lại nhé

Bước 3

Các bạn vào bài đăng cần spam, chọn vào cái chỗ thời gian đăng bài để lấy link bài đăng, sau đó sửa url từ chỗ www thành mbasic

Bước 4

Nhấn ctrl + shift + i để mở Devtools hoặc chuột phải chọn Inspect cũng được, rồi chọn tab Console
Tiếp theo là paste đoạn code vừa tạo ở bước 2 vào, nhấn enter để nó tự chạy

Các bạn có thể xem video bên dưới, vì mình chưa fix được cái mic nên không có tiếng, các bạn thông cảm.


0
0
0
0
0
Ng.Đ Hoàng

@iHoala

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn